Home2019-02-22T07:54:47+00:00

SYSTEM MTM

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • Idealny system termomodernizacji do zastosowania w budynkach zabytkowych objętych nadzorem Konserwatora Zabytków lub w celu ocieplenia budynku, gdzie izolacja od zewnątrz jest trudna do wykonania.
 • Możliwość ocieplenia budynku od wewnątrz – produkt posiada wszystkie certyfikaty i pozwolenia potrzebne do uzyskania pozwolenia od Konserwatora Zabytków na zastosowanie w budynkach objętych jego nadzorem.
 • Ocieplenie wykonane Systemem MTM eliminuje ryzyko wystąpienia na ścianie grzyba lub pleśni od strony wewnętrznej budynku. Dzięki dyfuzyjnie otwartej strukturze płyty możliwa jest  migracje wilgoci w ścianie w kierunku środowiska bardziej suchego co w efekcie do minimum ogranicza pojawianie się punktu rosy w przegrodzie – naturalna regulacja wilgotności wewnątrz pomieszczeń.

 • Prosta i szybka możliwość termomodernizacji ściany. Wystarczy kliknąć poniższy film instruktażowy po którym nawet Amator zostanie bohaterem w swoim domu.

 • Znaczna poprawa właściwości termoizolacyjnych przegrody ściany przy niewielkim nakładzie kosztów materiału i pracy.

 • Materiał całkowicie  ekologiczny, drewnopochodny przyjazny dla  człowieka.

CERTYFIKATY

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

 • Najwyższa pojemność cieplna wśród izolacji.
 • Ekologiczna termoizolacja.
 • Bardzo wysoka gęstość materiału.
 • Wysoki współczynnik przenikania ciepła.
 • Wyprowadzenie wilgoci z budynku.
 • Koniec z pleśnią i grzybem w budynkach. Otwarta dyfuzyjnie przegroda swobodnie oddycha.
 • Porowata struktura – idealna dopasowana do  systemu tynków wewnętrznych.
 • Zapewnia znaczny spadek kosztów ogrzewania budynku zimą.
 • Idealne rozwiązanie do modernizacji budynków murowanych.

KOMFORT OD WEWNĄTRZ

ZDROWY MIKROKLIMAT, OSZCZĘDNOŚĆ i EFEKTYWNOŚĆ

Izolacja od wewnątrz ma sens: obniża koszty ogrzewania i przyczynia się do poprawy mikroklimatu w budynku. Obszarów zastosowania jest mnóstwo, w niektórych przypadkach izolacja od wewnątrz jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Jest wiele argumentów przemawiających za izolacją od wewnątrz, np. gdy ze względu na cenną, ozdobną elewację nie można przeprowadzić renowacji fasady od zewnątrz, gdy w budynku wielorodzinnym chcemy wyremontować tylko niektóre pomieszczenia lub gdy chcemy wzmocnić istniejącą już izolację fasady.

Oprócz tego izolacja ścian od wewnątrz to doskonałe rozwiązanie dla budynków nie użytkowanych na co dzień, np. domków letniskowych, pomieszczeń użyteczności publicznej lub pokojów gościnnych – izolacja od wewnątrz sprawia, że pomieszczenia nagrzewają się o wiele szybciej.
Często również montaż izolacji od wewnątrz jest po prostu łatwiejszy. Inwestor nie musi ponosić dodatkowych kosztów, np. ustawienia rusztowania a prace można prowadzić bez względu na pogodę. Izolacja od wewnątrz w porównaniu z izolacją od zewnątrz wymaga jednak pod względem fizyki budowli większego zaangażowania. Należy uwzględnić przede wszystkim indywidualne właściwości obiektu oraz stosować rozwiązania systemowe jak poniżej.

Płyty w Systemie MTM: łatwe w obróbce płyty doskonale sprawdzają się w małych pomieszczeniach, profil pióro i wpust ułatwia ich montaż.

PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU MTM

SKŁAD SYSTEMU MTM

 • Klej do montażu płyt.
 • Płyta z włókna drzewnego Systemu MTM, + kołek montażowy.
 • Zaprawa klejąco-zbrojeniowa + siatka z włókna szklanego.

 • Tynk wewnętrzny.

ZALETY WŁÓKNA DRZEWNEGO W SYSTEMIE MTM

System MTM, płyta o wszechstronnym zastosowaniu do izolacji od wewnątrz oszczędza energię i poprawia mikroklimat. Łatwe w obróbce płyty izolacyjne z włókna drzewnego są otwarte dyfuzyjnie i umożliwiają kapilarny transport wilgoci. Badania instytutu Fraunhofer Institut für Bauphysik dowodzą, że płyty izolacyjne z włókna drzewnego wykazują najwyższą zdolność buforowania wilgoci ze wszystkich badanych okładzin do wnętrz.

System Modernizacji Termicznej Muru chronią pomieszczenia przed pleśnią ponieważ magazynują one wilgoć tymczasowo i w okresie parowania oddają ją w sposób kontrolowany. Proces ten utrudnia wnikanie kondensatu w głąb ściany i sprawia, że staje się ona bardziej odporna na pleśń.

DOBRY KLIMAT
ŚWIETNY WYGLĄD

Obniżenie zużycia energii oraz poprawa mikroklimatu – to ważne argumenty, jednak przy izolacji od wewnątrz nie bez znaczenia jest również optyka. System MTM po zamontowaniu i nałożeniu tynku można w dowolny sposób poddawać dalszej obróbce, np. malować.

Zasada działania włókna drzewnego: magazynowanie wilgoci oraz jej kontrolowane odprowadzanie. Gdy w pomieszczeniu wzrasta wilgotność, np. wskutek nieregularnego wietrzenia lub podczas gotowania, włókno drzewne pochłania tymczasowo nadmiar wilgoci. Zmagazynowana wilgoć w okresie parowania oddawana jest potem w sposób kontrolowany.

Izolacja od wewnątrz płytami SYSTEMU MTM powoduje, że wzrasta temperatura powierzchni ściany – chroni to ją przed pleśnią. W pomieszczeniach, których ściany są ciepłe czujemy się bardziej komfortowo a ponieważ odczuwalna temperatura jest wyższa, można obniżyć rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu.

WYKONANIE SYSTEMU MTM

System Modernizacji Termicznej Muru (SYSTEM MTM) obniża koszty ogrzewania i przyczynia się do poprawy mikroklimatu w budynku. W niektórych przypadkach jest też jedynym rozsądnym rozwiązaniem.Tradycyjne systemy zewnętrznej izolacji termicznej bazującej na styropianie lub wełnie mineralnej nie sprawdzają się w przypadkach obiektów zabytkowych, gdy ze względu na cenną ozdobną elewację na przeprowadzenie renowacji fasady od zewnątrz nie zgadzają się służby konserwatorskie.

Podobnie jest w przypadkach elewacji licowanych cegłą bądź kamieniem lub w budynkach wielorodzinnych, kiedy chcemy wyremontować tylko niektóre pomieszczenia lub wzmocnić istniejącą już izolację fasady.Oprócz tego izolacja ścian od wewnątrz to doskonałe rozwiązanie dla budynków nieużytkowanych na co dzień, np. domków letniskowych, pomieszczeń użyteczności publicznej lub pokojów gościnnych – izolacja od wewnątrz sprawia, że pomieszczenia ogrzewają się o wiele szybciej.

NEWS 

ZADZWOŃ DO NASZEGO DORADCY

KONTAKT

Krystian Strzelczyk
Product Manager
tel. +48 786 801 016
email: info@specterm.pl

NAPISZ DO NAS

ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Sława

http://specterm.pl